fredag 21 april 2017

Dr. Bates - Äktenskapsvägledare del 1 (Äktenskapet, Könsorganen, Onani eller sjelfbefläckelse)

De som är vänner med mej på Fb har redan noterat att jag fyndade på bibban härom dagen. I byteshyllan fanns en bok som jag bara inte kunde låta bli. Dr. Bate - Äktenskapsvägledare för gifta och ogifta af båda könen, tryckår 1892 (finns faktiskt på nätet på engelska - här).
Och vad jag uppfattar är det en bok skriven i seriöst syfte. Idag känns den ju som humor och hån.
Det berättas om Bates att han är en pålitlig läkare, etablerad sedan 1861, har ett kontor för rådfrågning angående "hemliga och kroniska sjukdomar".
Tänkte ni skulle få följa med mej på färden genom boken. Vet inte själv vart det barkar under kapitlens gång. Har bara läst de första -  Äktenskapet, Könsorganen och  Onani eller sjelfbefläckelse.
Äktenskapet: Många män gifter sig inte förrän de nått medelåldern, "kanhända efter en i oregelbundet, vildt och liderligt lif förspilld ungdom - och kanhända sedan de åsamkat sig frön till sjukdom och oförmåga". Det är illa ty "ingen man blir så lätt svartsjuk som den, hvars hustru är otillfredsställd". "Vi råda hvar och en som tänker gifta sih, att först låta undersöka sig af en kompetent läkare, om han är i stånd att fullgöra sina äktenskapliga åligganden till den andra hälftens belåtenhet",
Könsorganen: "Äktenskapet förlänger livet" Dr Hufeland, en brömd tysk läkare, säger "Jag känner intet enda fall der en ogift nått en hög ålder". Men "den köttsliga, otyglade, passionerad kärleken förtorkar våra kroppars merg". Om bruk av starka drycker:  "...en drucken man lägrade en drucken qvinna och resultatet blef en idiot, en fånig stackars varelse" "Ett öfvermått af könsumgänge kan medföra ofruktsamhet"
"De som nåttmogen ålder, de som av naturen blifvit utrustade med en frisk kropp och ej behöfva frukta några ärftliga sjukdomar, såsom skrofler, vansinne, tvinsot, podager mm, äro färdiga till äktenskap". Skrofler vet jag inte vad det är men podager - det är väl gikt??
Sen blir den gode Dr Bate rasbiolog. " Det vore önskligt, att endast den med kroppsliga företräden utrustade finge ingå äktenskap".
"En yngling som äktar en gammal person är en narr" "Den unga flicka som äktar en gammal man är enligt min åsigt inte bättre än en af kyrkan bannlyst sköka"
Om sjelfbefläckelse. "Hvilka förfärliga följder har ej detta vampyrartade, ljusskygga odjur åstadkommit!"  "En ovana så förskräcklig i sina följder att alla andra sjukdomar, ja, till och med krigets fasor, pest och hungersnöd äro af försvinnande betydelse i jemförelse med detta oskick."
"En onanists barn äro för det mesta alltid af svag kroppsbeskaffenhet"
"Understundom kan ääfven inträffa att testiklarne förlorar sin form, blifva oregelbundna ooch intaga orätt ställning - understundom förlänga sig och då aftaga i vigt." Det ni, onanister!
" ...ungefär hälften av dårhusens innevånare ditförts genom följderna av denna förderfliga vana."
Den unge onanisten " blifver tillbakadragen och melankolisk, hans andliga förmögenheter dö helt och hållet bort, och han finner ej mera någon tröst i religionen och de ädla, till himlen upplyftande fröjder"
Självbefläckelse hos det kvinnliga könet åstadkommer ofta " förskräckligare verkningar än hos mannen - ofruktsamhet, olyckliga förlssningar, mindre vetande  barn och förderfvad familjelycka; dess följder äro alltid oundvkliga".
Det gäller att som förälder se efter vad flickor gör när de är tillsammans - eftersom de ofta "utöfva denna last i sällskap med hvarandra medan gossar mycker mera sällan synda tillsammans"

Detta ett sammandrag av de tre första kapitlen. Tyvärr blir det ju lösryckt med citat härfirån och därifrån.
Nu vet jag inte vilken auktoritet Dr Bate har varit men man får ju hoppas och tro att en bok på den tiden inte hade så stor spridning. Vilket skuldbeläggande, vilken diskriminering, vilka slutsatser!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar