fredag 21 april 2017

Dr Bate (inte Bates) - Äktenskapsvägledare del 2 (Äktenskapstycke)

Har nu läst igenom hela boken och tänkte plocka ut några godbitar. Det här med onani tycks nog vara en stötesten för den gode doktorn - och det finns massor med verkligt kufiska saker på det temat. Men jag tror vi fick tillräckligt av det redan så jag tänker fokusera på äktenskapstycke och så får det vara nog för den här gången.Kan nog hända att det kommer upp nåt citat senare också men nu bara detta.
Äktenskapstycke:
"En melankolisk man skulle gifta sig med en qvinna av eldigt temperament, eller omvändt; ty det är ett bekant förhållande, att enformighet utan omvexling är tröttande"
"Storvuxna män finna för det mesta intet behag i stora fruntimmer och om sådana gifta sig med hvarandra, blifver äktenskapet vanligen mindre lyckligt"
"En förbindelse mellan personer, som hafva anlag för fetma, eller giftermål mellan dvergar, borde icke få äga rum, då dessa ej kunna föra något lyckligt lif"
"Korpulenta föräldrar föda vanligen klumpiga, oformliga barn"
"Ingen person med låg panna borde någonsin gifta sig med en person, hvars panna är lika beskaffad; ty deras afkomlingar blifva antagligen vansinniga eller idioter"
"För att bilda ett vackert par, borde qvinnan vara ungefär tre tum mindre än mannen"
"Breda och stora höfter hos mannen äro en vanskaplighet och bevisa svaghet i könsorganernas funktioner"
"Nacken borde vara något kortare hos mannen än hos hans hustru, och hafva en fyllig rundning så att den omsluter halsen"
"Ryggen på en qvinna borde vara mer hvälvd än på en man"
" Alla dessa delar skulle täckas af tillräckligt tjockt  kött, så att musklerna ej för tydligt framträda"
"Unga fruar, som äro omåttligt feta,äro vanligtvis likgiltiga för samlag och understundom ofruktsamma"
"En qvinna som går i marschtakt, har stora och breda höfter och välutveckladt bäckenben"
"Ett fruntimmer med svarta ögon och anlag för lungsot borde gifta sig med en man med blå ögon"
"Den rätta åldern att gifta sig för män är tjugufem till trettio år och för qvinnor nitton till tjugufem"
"De rika blir förr mogna för äktenskapet än de fattiga"
"Det är en pligt för varje frisk person att gifta sig för att bidraga till menniskoslägtets förökelse"
"Fruntimmer blifva genom olycklig kärlek vanligtvis melankoliska; män förlora vanligtvis förståndet"

Säjer än en gång - tack och lov att livet och kärleken förmodligen fick ha sin gång - trots dr Bate.Och trots hans löften om bot och hjälp men en "tillförsäkran om den strängaste tystlåtenhet"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar