måndag 30 mars 2015

Tacka vet jag skolelever!

Eller studerande som de ska kallas nu för tiden. Tacka vet jag dem när det gäller att ta information. Var just på informationsmöte inför mitt jobb i valnämnd inför riksdagsvalet. Och vilket hallå! Man talade i munnen på varann - man talade när föreläsaren talade - mobiltelefoner ringde - och man var tom på nåt sätt kritisk mot det som sades - eller sättet på vilket det sades.
Tom så jag ett par gånger sa att jag vill lyssna.
När det handlar om studerande kan man få en skara på närmare 100 personer - ja tom hela skolan att ta information i lugn och ro. Och be om ordet för att fråga. De är ju förstås vana. Men det är jag också - så jag blir störd av möten där det inte fungerar så.


söndag 29 mars 2015

Puberteten revisited?

Jag känner mej som i puberteten. Gråter i filmer där känslor svallar. Känner lust till känslosamma dikter. Kommer på mej själv med att sjunga sirapssliskiga sånger - typ kramgoa låtar. Om hjärta och smärta. Och känner mej över lag labil.
Undrar om det är det nya liv som väntar efter pensioneringen som kräver en egen pubertet.  Eller är det ett av sorgens många ansikten? För det där med filmgråten är nog alltid kopplat till något upplevt - sjukdom, död, avsked.
Eller är det helt enkelt bara våren. För som vi vet gör det ont...
fredag 27 mars 2015

Mozartkonsert - check

Nu är den över - konserten. Den som har gett så mycket extra övningstid. Både hemma och med körerna. Med musiken som ännu ljuder i huvudet. Och kommer fram som små framsjungna bitar. Och naturligtvisblir det så när man övar och övar. Jag vaknade med musiken i huvudet.
Och konserten - är inte kapabel att avgöra hur det lät. Men det var häftig upplevelse. Och vilken mängd med folk! Orkestern och så alla korister. Och kapellmästaren var mild med oss skulle jag säga.
Verkligen glad att jag var med. Men tyvärr märkte jag min musikaliska begränsning. Jag visste efter allt midifillyssnande exakt hur det skulle låta men jag kunde inte prestera allt. Besvärande! Men nog kan jag sjunga ändå. Det här stycket var litet av överkurs för mej bara.
Det konstiga är att det tom känns tomt när det inte ska övas mera Mozart. Men nu kommer påsken.
lördag 21 mars 2015

Församlingen kan - del 4 - gudstjänslivet

Jag tror det här blir det sista utdraget - resten får ni läsa  själva i verksamhetsberättelsen.

3. Gudstjänstlivet
Mål
Vasa svenska församling vill stärka högmässan som församlingens centrum. Det att lekmän och medarbetare regelbundet samlas kring nattvardsbordet, för att där möta Kristus och sedan tillsammans med honom möta livets realiteter i vardagen, är en förutsättning för att församlingen skall vara ett nedslag av Guds rike i vår stad. Erfarenheter från olika typer av gudstjänster kan med fördel integreras i huvudgudstjänsterna. Gudstjänster som riktar sig till barn och unga är viktiga. På långsikt strävar ändå församlingen till att skapa en gudstjänst där alla åldrar integreras. Satsningen på samtalsdagar ingår som ett led i gudstjänstlivet och den andliga fördjupning och vägledning som församlingen vill erbjuda. Förverkligande Mässor och gudstjänster har hållits regelbundet Trefaldighetskyrkan, Dragnäsbäcks kyrka och Sundom kyrka. Gudstjänster har vid olika tillfällen firats i Brändö kyrka och Gerby församlingshem. Svenska lutherska evangeliföreningen (SLEF) har hållit högmässor i Roparnäs kyrka. Församlingens präster och kantorer bär det huvudsakliga ansvaret för gudstjänstlivet. Sektorerna ansvarar för temagudstjänster. Viktiga medarbetare är körsångarna, musikgrupper, kyrkvärdar, textläsare och övriga frivilliga. Under året har processen med gudstjänstgrupper fortsatt. Frivilliga planerar och förverkligar tillsammans med präster och kantorer gudstjänsterna. På detta sätt kommer allt fler församlingsmedlemmar att bära ansvar i gudstjänstlivet tillsammans med de redan etablerade kyrkvärdarna.
Det totala antalet besökare i högmässor och gudstjänster har ökat 11 099 (9 223) . Även antalet deltagare vid gudstjänster för skolor och läroanstalter har ökat 4 104 (3 756).Gudstjänster i Trefaldighetskyrkan Familjegudstjänster och -mässor i Trefaldighetskyrkan finns medräknade i högmässor och predikogudstjänster.. I gudstjänstlivet i Vasa svenska församling ingår olika typer av gudstjänster och samlingar. Under året har Unggudstjänst, Bön och lovsång, Stilla mässa och Små och stora kyrka sökt sin plats i gudstjänstlivet. Gudstjänstlivet omfattar också andaktslivet i församlingen. Satsningen på samtalsdagar uteblev, eftersom arbetet med gudstjänstgrupperna inleddes. Utvärdering och utvecklingsbehov Det finns ett tydligt behov att koordinera gudstjänstlivet bättre och att se till att antalet gudstjänster inte ökar. Det är viktigt att gudstjänsterna hela tiden utvecklas så att allt fler församlingsbor ges möjlighet att genom bland annat gudstjänstgrupper delta i och förverkliga gudstjänsterna.

3.1 Retreat
Mål
Ordet Retreat är ett låneord från engelskan och betyder reträtt – att dra sig tillbaka. Alla har sina egna skäl att åka på retreat: Att dra sig undan från vardagens stress och möda för vila och rekreation. Att i valsituationer eller perioder av trötthet söka avskildhet för att lyssna till sin egen innersta längtan. Att i tystnaden fördjupa och förnya relationen till Gud. Förverkligande Under året hölls tre retreater med bland annat Kent Danielsson och Leif-Erik Holmqvist som ledare. En av retreaterna genomfördes som vandringsretreat. Retreaterna fortsätter att engagera både vana och nya deltagare. Sammanlagt deltog 29 personer i retreaterna.

3.2 Kyrkliga förrättningar
Dop
I församlingen förrättades totalt 132 (114) dop. Av dessa var 127 (111) barndop, fem (tre) vuxendop och sju (åtta) dop av medlemmar i andra församlingar. Dopen förrättas i församlingens utrymmen eller i hemmen och föregås av ett dopsamtal. Vid dopet ges ett dopljus och familjen får Helgdagsboken som är en introduktion till kyrkoåret. Församlingens präster bär ansvaret för dopen.
Jordfästningar
I församlingen förrättades 127 (135) jordfästningar. Av dessa var tre (sex) sådana som inte hörde till församlingen. Varje jordfästning föregås av samtal med de anhöriga. Samtalen är till sin karaktär både själavårdande och planerande. Församlingens präster och kantorer bär ansvaret för förrättningarna.
Vigslar
Under året vigdes 26 (22) brudpar till äktenskap. Vigslar förrättas i kyrkorna eller andra församlingsutrymmen. Vigseln föregås av ett samtal. Församlingen ger brudparen en vigselbibel. Församlingens präster och kantorer bär ansvaret för förrättningarna.


fredag 20 mars 2015

Brännmärkt

Jag har många outplånliga brännmärken från tiden då B var sjuk. Och de här brännmärkena har datumstämpel och de aktiveras på något sätt när datumet är aktuellt. Jag undrar om inte brännmärket som nu är aktuellt är det djupaste. Den tid då de akuta sakerna var lagda åt sidan pga dåliga värden och dåligt allmäntillstånd. Och allt fokuserades på en läkarträff efter påsken. Den tid då jag surfade - så långt jag vågade. Någonstans tog min självbevarelsedrift över. Men jag läste tillräckligt för att känna gastkramningen. Och de vardagliga saker som B berättade passade in - typ han frös och han hade klåda. Förutom att han var svag och trött. Plus dåliga levervärden. Och de kusligheter jag läste bar jag för mej själv - jag ville inte lägga sten på hans börda och mina bekanta trodde ju jag såg spöken. Och oj vad jag hoppades på det själv. Men då läkarträffen kom visade det sig att jag haft rätt - med råge.
Och nu - den aktuella tiden - är brännmärket illande rött.
En gatstump nära mej

Var härom dagen med väninnan till två antikaffärer nära mej. Och då slog det mej vilken intressant gatstump de affärerna befinner sej på. Handelsesplanaden mellan Kaserngatan och Korsholmsesplanaden. Små speciella butiker i intressanta gamla hus. Skulle inte esplanaden vara så bred skulle man få en känsla av gammal stadsdel i nån stad nån annanstans än i Finland. Var just ute och tog bild av de intressanta affärerna och tänker ta er på en tur.
1. Noora kebab/pizzeria. Utländsk ägare - glad och god. Tvättar ofta trappan. Inte en kund så lång ögat kan nå. Så är det för det mesta.
2. Effati Carpet - underbara - säkert äkta - mattor. Alltid vackert skyltfönster. Kan det här med kristallkronor.
3. Inredningsaffären Casa - dyr och vacker - numera i litet utrymme
4. Helmisatama - en hel butik med smycken - varuhussmycken
5. Bostadsförmedling 1
6. Prenikka - småantikt - antikbutik 1
7. Beautybox - skönhet och fötter säjer de själva
8. Den enda djurbegravningsbyrån jag har sett. Med det underbara namnet Tähtipöly. We are stardust...
9. Vuokrakoti - bostadsförmedling 2
10. Wasa huoneistot - bostadsförmedling 3
11. Antikbutik 2 - där var vi inne. Gammalt hus med gamla saker i en salig röra. Mysig gammal stämning - inte speciellt stiligt. Prylar ute på gatan
12. Antikbutik 3 som faktiskt var efter korsningen - den glömde jag att ta bild av - också en massa saker - och framför allt verkade det vara ett gubbdagis.

Ganska mycket och ganska koncentrerat till ett par branscher. Värd att strosa längs - vår lilla gatstump.


Församlingen kan - del 3 - invandrararbete

Visste du att vi har Sunday service varje söndag i Brändö kyrka

"8.
Invandrararbete
Mål

Församlingens/församlingarnas invandrararbete strävar fortsättningsvis till att i enlighet med helhetskyrkans målsättning uppmuntra till ett öppet församlingsliv fritt från fördomar och avoghet mot invandrare, samt att försvara människovärdet i det praktiska vardagslivet i våra församlingar och i samhället. Vi vill främja välmående, familjegemenskap, livskvalitet och mänskliga rättigheter för alla i vår stad. Vidare är vår uppgift att inbjuda våra bröder och systrar till gemenskap och delaktighet i våra församlingar och att ställa oss vid asylsökandes sida, samt att försvara deras rätt till skydd i vår stad i enlighet med internationell praxis. Förverkligande Invandrararbetet görs gemensamt med Vasa kyrkliga samfällighet, Vaasan suomalainen seurakunta och Vasa svenska församling. Samarbetet har funnit sina former och fungerar väl. Invandrare som inte behärskar finska eller svenska ges en möjlighet att fira gudstjänst på engelska. Gudstjänster hålls i Vasa bland annat på arabiska och tyska. Sunday service, engelskspråkig mässa eller gudstjänst firas söndagar i Brändö kyrka. Vaasan suomalainen seurakunta och Vasa svenska församling ansvarar för mässorna, frivilliga håller andakter de andra söndagarna. Invandararbetet har en viktig uppgift att skapa kontakter till inflyttare som behöver stöd och hjälp för att integreras i vårt samhälle. Invandararbetet hjälper människor som behöver stöd i bland annat asylärenden.
Utvärdering och utvecklingsbehov En stor utmaning för invandararbetet är att hjälpa inflyttarna att integreras i församlingslivet i Vasa. Invandrarsekreterarens plats i arbetsgemenskapen borde tydliggöras. I dag hör invandrararbetet under Vasa kyrkliga samfällighet."


torsdag 19 mars 2015

7 tums Vasablad

Det där att tidningen inte har kommit när den ska brukar kännas mer frustrerande än vad det på riktigt är. Åtminstone för en rutinmänniska som jag känns det som om nåt viktigt är borta om jag inte får läsa tidningen i sängen.
Imorse hände det - tomt på golvet när jag skulle ta mitt blad. Men inget problem längre. Jag öppnade bara min lilla 7 tums Lenovo-platta och öppnade e-tidningen och läste. Det går helt bra fast jag nog föredrar papper. Och när jag hade hunnit till sidan 10 hörde jag morgonpostisen springa i trappan. Och förutom mitt Vasablad fick jag också Pohjalainen.


Församlingen kan - del 2 - diakoni

Idag ska jag lyfta fram något som sker i det tysta - församlingens hjälp till människor som är i behov av stöd i olika former. Den nya föreningen Mathjälp Vasa som startat i år kan räknas in här också. Den har startat och starten har varit bra. Från och med nästa vecka blir det två utdelningsdagar och - ställen.Precis som i det förra utdraget plockar jag här bort  statistiktabeller. Vill man se dem går man in på hela verksamhetsberättelsen (finns länk till  den i Del 1)

"7. Diakoni
 Mål
 Diakonins uppgift är att möta och finna människor som är nödställda, särskilt de som inte får hjälp från något annat håll (KO 4:3). Många människor känner sig ensamma, är fattiga och har problem med utkomsten. Ensamhet, sjukdom, missbruk och psykiska besvär bidrar till utslagning. Detta ger utmaningar för diakonin i form av själsligt och andligt stöd samt ökat behov av matbanken, matservering och akut ekonomisk hjälp. Förverkligande Diakoniverksamheten i Vasa svenska församling leds av diakonidirektionen som sammanträtt fem gånger. Personalsituationen har under året varit stabil. Diakonin har i många år påtalat behovet av en ny diakonitjänst för att möta de ökade behoven. Arbetstiden för diakoniassistenten utökades från 55 procent till 60 procent från början av året. Lönen har till 80 procent tagits från Famins fond. Församlingsrådet beslöt i juni att lönen i sin helhet tas från den vakanta byråsekreterartjänsten. Inom diakoniarbetet finns en glad skara frivilliga som hjälper till regelbundet. Församlingens diakoni samarbetar med stadens social- och hälsovårdsväsende, föreningar och sammanslutningar, församlingens övriga verksamhetsformer, finska församlingens diakoniarbete, samfälligheten, prosteriets församlingar, stiftet och rikskyrkan. Diakoniarbetarna har under året mött mänskor som kämpar med många problem. 45 procent av dem är pensionärer och 43 procent utanför arbetslivet på grund av arbetslöshet, sjukdom, vårdledighet med mera. Barnfamiljer med låg inkomst och ensamförsörjare behöver särskilt stöd. Vid en tillfällig ekonomisk och/eller psykisk kris kan mänskor söka hjälp från diakonin. Ibland leder kriserna till en långvarig kontakt och livet blir en fråga om överlevnad. Problemställningarna är mångfacetterade. Diakoniarbetarna har erbjudit hjälp vid bland annat mottagningar, besök i hem, på institutioner samt per telefon. Matbanken, matservering och akut ekonomisk hjälp visar på en konkret omsorg om människan. Till diakonins grunduppgifter hör även diakonifostran; diakonilektioner hölls för alla konfirmandgrupper.
Klientkontakter inom diakoniverksamheten
Diakoniarbetet är utmanande. De många behoven och ständiga förväntningarna belastar diakoniarbetarna. Prioriteringar skall göras, det finns alltid något som blir ogjort och någon som inte får besök. Det är viktigt att diakoniarbetarna får stöd så att de trivs och orkar arbeta i Vasa svenska församling. Arbetshandledningen bör prioriteras. Diakoniarbetarnas veckovisa planeringsmöten gav  möjlighet att diskutera svåra frågor samt kollegialt stöd. Den andliga gemenskapen har prioriterats och separata bönestunder har hållits varje vecka i mån av möjlighet. Gemenskap Läger har arrangerats; två läger för närståendevårdare i samarbete med Folkhälsan, där deltagarna kom från hela Österbotten, samt ett konstläger. Prosteriets handikapp- och pensionärsläger inhiberades på grund av för få anmälningar. Istället ordnades en extra utfärdsdag för prosteriet. Ett annorlunda miniläger arrangerades under julen på Alskat. Traditionellt har diakonin ordnat Jul tillsammans på julafton. I år erbjöds möjlighet att övernatta från julafton till juldagen och uppleva gemenskap i hemlik miljö, 19 personer övernattade. Jul på Alskat väckte mycket positiv respons både i media och bland dem som deltog. Utfärder ordnades främst till Alskathemmet för pensionärer, funktionshindrade,
 Diakonin ansvarade för sex pensionärsgrupper. De senaste åren har de vanliga grupperna minskat stadigt, det är svårt att få med nya medlemmar. Däremot lockade luncherna i centrum och Dragnäsbäck en större skara. Vid pensionärsgrupperna hjälpte frivilliga regelbundet till. Samtalsgruppen för förståndshandikappade träffades regelbundet och sorgegrupper ordnades vår och höst. Vuxensoppan i Sundom erbjöd gemenskap och en överraskningsgäst ett par fredagkvällar per termin. Karagruppen riktar sig till diakonins klienter; bastukvällar, talkodagar och utfärder ordnades. För döva har gudstjänster på svenska ordnats i samarbete med dövprästen Maria Lindberg både i Stilla veckan och till jul, samt teckenspråkstolkning under högmässan på diakonins söndag. Skrivtolkning har erbjudits på diakonins söndag och på de vackraste julsångerna i Dragnäsbäck. Ansvaret för skrivtolkningen överfördes till prästerna av praktiska skäl. Tvåspråkiga ljuständningstillfällen ordnades under hösten vid Lotsstatyn med servering i Kryptan efteråt. Ett till minne för narkotikaoffer där 30 personer deltog. Ett motsvarande tillfälle ordnades för självmordoffer i samarbete med Sorgbandet r.f. där 32 personer deltog. Diakoniarbetarna medverkade även enligt tradition med ljuständning i både Trefaldighetskyrkan och i Sundom kyrka på Alla helgons dag. Uppsökande verksamhet Till diakonins utmaningar hör att hjälpa dem vars nöd är störst och ingen annan hjälper. Det finns många i vår stad som har behov som vi inte når på grund av att resurserna inte räcker för den uppsökande verksamheten. Födelsedagsuppvaktningarna kan ses som en form av uppsökande verksamhet. Diakoniarbetarna har uppvaktat församlingsbor som fyllt 85 år, samt 96–99-åringar. I samband med dessa besök utvärderades även om personen behöver mera hjälp eller kontakt.
Kaffeserveringen Parkcafé i kyrkparken sommartid är ett resultat av vår längtan att nå ut till nya mänskor. Många förbipasserande gladdes över den kostnadsfria serveringen och ibland uppstod djupa samtal. En del återkom varje vecka till gemenskapen kring parkkärran. En stor del av besökarna var finskspråkiga och vi mötte även många turister och personer från andra orter. Vintertid serverades kaffet inne i kyrkans aula efter morgonbön. Vår bön är att kaffebesökarna skulle hitta in till morgonböns- och gudstjänstgemenskapen. Andlig hjälp Diakonin vill hjälpa mänskan som helhet; kropp, själ och ande. Det finns många i Vasa som hjälper kroppen och själen. Eftersom diakonins mål är bland annat att hjälpa där ingen annan hjälper vill vi lyfta fram även det andliga. I de enskilda mänskomötena är vi öppna för de andliga frågorna och erbjuder förbön. Vi bjuder även in till församlingens tillställningar och gemenskap. Andakter har hållits i Villa Storviken, Kaarlentupa (Idas kammare) och Berghemmet.
Bön och lovsång i Kryptan har vuxit ur längtan att nå de som inte annars nås av gudstjänstlivet, för dem som vill ha gemenskap med personlig förbön, lovsånger, enkel undervisning och vittnesbörd samt en längtan att få diakonins klienter med i församlingsgemenskapen. Frivilliga engagerades gällande de praktiska engagemangen, även som talare, musikanter och förebedjare. I maj ordnades en kortkurs i förbön för intresserade i samarbete med Bullaligan. På hösten engagerade sig diakonerna i OAS-dagen.
Materiell hjälp
Fattigdomen för ofta med sig ensamhet, utanförskap och sämre hälsa. Detta är särskilt bekymmersamt gällande barnfamiljer. Därför är det viktigt att församlingen visar konkret omsorg om medmänskan. Största orsaken till att mänskor kontaktade diakonin var ekonomiska bekymmer. Under året bekostade samfälligheten de 4 000 matkassar som delats ut via Matbanken i Vasaregionen på grund av att EU hade avbrutit sin matdistribution. Förutom Vasa finska, Lillkyro och Vasa svenska församling har även Korsholms finska och Kvevlax församlingar delat ut kassar. Vår församlings andel har ökat något. En viktig målgrupp är barnfamiljerna, cirka 700 Vasabarn betjänas av matkassarna. I Vasa svenska församling handlar det om 36 familjer. Förutom matkassarna har diakoniarbetarna gett köpkort/betalningsförbindelse till mataffärerna för främst färskvaror och hygienartiklar. Diakoniarbetarna har även beviljat bidrag till räkningar för nödvändiga kostnader vilka inte beaktats av socialen. Många kokar inte sin egen mat och saknar bordgemenskapen. I Vasa serverades sopplunch på tisdagar i Korsnäståget och på torsdagar i Brändö. På hösten inleddes även på stadens förfrågan diakonilunch på onsdagar i Dagcentret Treffis på Rådhusgatan. Vasa Svenska församling ansvarar för lunchen varannan gång på Brändö. Lunchen inleds alltid med andakt. Maten kokas på Skolhusgatan, frivilliga serverar och diskar efteråt. Matkuponger som berättigar till måltiderna fås vid diakonimottagningarna. Affärerna kastar bort tonvis med användbar mat. Under året har diakonin fått ta emot bröd (ibland frukt, ägg och annat) med utgånget bäst före datum från K-affären i Sundom på tisdagar och torsdagar. Dessa har delats ut i samband med mottagningarna.
Föreningen Mathjälp Vasa/Vaasan Ruoka-apu grundades i november på initiativ av lekmän och representanter från andra församlingar. Föreningens syfte är att från detaljhandeln i Vasa med omnejd samla in livsmedel som annars skulle gå till avfallshanteringen, och att dela ut den till behövande inom samma område. Diakonin välkomnar initiativet. Matbankssekreteraren representerar diakonin i styrelsen. All verksamhet kommer att ske på frivilligbasis. Julen är en bråd tid inom diakonin. Det ser man bland annat i att andelen utdelade matkassar fördubblades mot det normala. Presentkort och större köpkort delades ut för julmaten. Diakonin fick till julen ta emot gåvor från föreningar, organisationer, stiftelser, företag och privatpersoner. Gåvorna var i form av leksaker, mat, presentkort, ekonomiska bidrag, stickade sockor och vantar, bidrag till matbanken och stöd för klienternas kostnader för Jul på Alskat.
Kyrkans stöd i kris Kyrkans Stöd i Kris (SiK) fungerar som stöd för myndigheter och lokalförsamlingar vid storolyckor och större krissituationer. SiK:s uppgift är att ge olycksoffer och anhöriga psykosocialt stöd. Aktionsgruppen i Vasa består av ett 60-tal anställda från Vasa samt en del närliggande församlingar i Lappo stift och Korsholms och Närpes prosterier. Kyrkoherdarna i Vasa ansvarar för verksamheten. I ledningsgruppen sitter bland annat finska och svenska församlingarnas ledande diakonitjänsteinnehavare. Tre utbildningstillfällen ordnades varav en var riktad till nya medlemmar. Till all lycka har inga storkatastrofer inträffat under året.
Gemensamt Ansvar-insamlingen Insamlingen pågick under perioden februari–maj 2014 och ordnades för 64:e gången. Finländarna donerade 3 944 588,33 euro till Gemensamt Ansvar. Med medlen kan terminalvården i Finland förbättras och mänskliga rättigheter i Guatemala säkras. Den livliga diskussionen som kampanjen väckte gav större medvetenhet om bristerna i servicen och den slumpmässiga tillgången till vård i livets slutskede. I många regioner har man redan inlett nya utvecklingsprojekt inom terminalvården. Nettobehållningen av insamlingen i Vasa svenska församling var 3 612,87 euro. Denna summa kan jämföras med insamlingsresultatet från år 2013 som uppgick till 7 790,02 euro. I år skickades inget brev med bifogat bankgiro till varje hem. Tanken var att spara trycknings- och postkostnader men detta påverkade resultatet negativt. Enligt diakonidirektionens beslut används församlingens egen del 361,29 euro€ för att utbilda frivilliga inom terminalvården. Det planeras en kurs på finska våren 2015 för 5–10 personer och eventuellt en på svenska hösten 2015.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Diakonins vision är att vara en plats av närvaro och hjälp. Närvaron förmedlar vi vid olika tillfällen där vi möter mänskor. Årets tyngdpunktsområden
 Andliga tillväxt-grupper: Bön och lovsång som vi upplevt meningsfullt och fått god respons för, många frivilliga har engagerats och vi har en plats att bjuda in våra klienter till. Vi önskar fortsätta med detta.
 Utveckling av frivilligarbetet: Vi gläds åt att allt flera kommit med i diakoniarbetet som frivilligarbetare. De har varit engagerade vid serveringstillfällen, som besöksvänner, vid mottagningar, pensionärsgrupper, talko, förebedjare, lovsångare, talko, praktisk hjälp, matdistribution med mera. Det finns ett behov att utveckla frivilligarbetet men vi kan bara konstatera att arbetstiden inte räcker till för detta. Det fordrar tilläggsresurser.  Utveckling av den diakonala äldreomsorgen: Finländarna lever allt längre och samhället önskar att de äldre bor hemma så länge som möjligt. Detta leder till mycket ensamhet och ångest för de 25 äldre och deras anhöriga. Diakonin har inte under året haft resurser att fundera på en strategi för arbetet bland äldre. Församlingens besökstjänst är så gott som obefintlig men det är svårt att engagera mänskor för långsiktiga uppdrag. Arbetet bland äldre måste ändra i framtiden. Antalet pensionärer i grupperna minskar. Torsdagträffen som tidigare samlat stora skaror avslutades. Prosteriets pensionärs- och handikappläger inhiberades på grund av för få deltagare. Istället ordnades en tredje utfärdsdag för prosteriets pensionärer och handikappade.
 Finska missionssällskapets årsfest i Vasa engagerade alla diakoniarbetare och flera frivilliga. Festen tog mycket arbetstid. Stämningen och gemenskapen var god. Antalet klientkontakter har minskat 14 procent under året, motsvarande ökning skedde år 2013. Statistiken för år 2012 motsvarar ganska exakt den för år 2014. Antalet samlingar har ökat 15 procent och deltagarna i dessa 30 procent. Antalet utfärder har ökat något, likaså antalet deltagare i dem. Antalet ekonomiska bidrag minskade med 11 procent. Det ekonomiska stödet till ensamförsörjare och barnfamiljer har däremot ökat med 22 respektive 17 procent. Gällande den ekonomiska hjälpen har vi behov av att utveckla vårt sätt att handleda dem som inte klarar av att hantera sin vardag. Förväntningarna på diakonin är många. En ständig prioritering görs: Var är nöden störst där ingen annan hjälper? Vad skall vi satsa på? Vad lämnar vi bort? Med tacksamhet får vi blicka tillbaka och se på det goda arbetet som gjorts. Många Vasabor har fått hopp och kraft i vardagen genom diakonins insatser. Vi tackar Gud att han vill styrka oss och använda oss till välsignelse i detta fantastiska arbete.


onsdag 18 mars 2015

Om vattenlöpning

Normalt brukar jag inte syssla med vattenlöpning i simhallen. Jag simmar, bastar och vattenjumpar. Punkt. Men idag var min favoritbana upptagen av skolbarn och jag testade den populära löpningen. Och blev bara övertygad om att om vattenlöpning tycker jag inte. För det första kan jag inte tekniken. Det känns inte alls ansträngande. Tror nog inte de andra heller kan. Tror att många använder bältet som "simring". Men så - istället för att enligt anvisningarna röra sej längs kanten gyttrar folk ihop sej och (i bästa fall) rör sej framåt och blockerar halva området. Och masar sej fram. Man har kommit för att umgås. Gott så men jag vill kunna röra mej. Och i gyttret fick jag en vision av ett storkok för kannibaler. Urk.


Församlingen kan - del 1 -musik

I församlingsrådet godkände vi förra veckan verksamhetsberättelsen för år 2014.
Jag var imponerad när jag läste den. Vilken mängd aktiviteter! Och dessutom var berättelsen så informativt skriven. Konstaterades att den är värd att läsa. jag vet hur det brukar vara med dylika dokument så därför tänkte jag i några blogginlägg lyfta fram olika delar av församlingsverksamheten -klippta direkt ur berättelsen. Kanske jag tom får kommentarer - positiva sådana och också konstruktiva sådana i akt och mening att verksamheten ska bli ännu bättre. Det är ju medlemmarna som gör församlingen och vi förtroendevalda kan påverka utifrån vad vi får höra och läsa.
Jag börjar med det som står mej själv nära -musiken.

" 5. Kyrkomusik
 Mål
Målet för musikarbetet är en musikaliskt omväxlande gudstjänst och en genuin musikupplevelse som hjälper både barn och vuxna att leva ut sin tro. Musikarbetets uppgift är att tydliggöra musikens betydelse i kyrka och församlingsliv. Församlingsmedlemmarna kan uttrycka sin tro och förkunna evangeliet genom musiken och sålunda uppleva gemenskap i församlingen. Målet är att upprätthålla församlingens musiktraditioner. Förverkligande och utvärdering Målen har förverkligats bra under året. Körarbetet, konsertverksamheten, förrättningsmusiken och gudstjänstmusiken har fungerat bra. Vårterminen präglades av förberedelserna inför sång- och musiktävlingen Kom och sjung som gick av stapeln under Finska missionssällskapets missionsfest som ordnades i Vasa i juni. Kantor Dan Andersson var en av de bärande krafterna i arrangemanget. Tävlingen riktade sig till barn, ungdomar och studerande och första pris i tävlingen var att få göra en demoinspelning i en musikstudio. En första gallring hölls i maj och under missionsfestens första dag hölls finalen. Första priset vanns av Vasa kristna skola. Tävlingen lockade tyvärr endast ett fåtal sång- och musikgrupper. I efterhand kan konstateras att marknadsföringen inte gett önskat resultat.

5.1 Kör- och orkesterverksamhet

Mål
Målet är att församlingens tre körer Trefaldighetskyrkans kör, Brändö kyrkokör och Sundomkören övar en gång i veckan och medverkar i gudstjänster och psalmaftnar, ökenmässor, adventsgudstjänster, De vackraste julsångerna (DVJ), julbön och under stilla veckan samt ger egna konserter. Ungdomsorkestern övar en gång i veckan och uppträder vid Stilla musik i Allhelgonatid i Uppståndelsekapellet, gudstjänster och Kring krubban på julafton i Trefaldighetskyrkan samt vid olika musiktillfällen. Sundom skolkör och Sångklubben övar en gång i veckan med elever från årskurs 1–3. Förverkligande Trefaldighetskyrkans kör, Sundomkören och Brändö kyrkokör som övar en gång i veckan, har haft mycket samarbete under det gångna året. Nämnas kan Vårkonserten och Adventskonserten i Trefaldighetskyrkan. På Adventskonserten framfördes Dan Anderssons ”Hosianna” tillsammans med Ungdomsorkestern och elgitarr. Under missionsfesten i juni medverkade kyrkokörerna tillsammans med körer från Korsholms och Storkyro prosterier i en gemensam tvåspråkig konsert i Trefaldighetskyrkan. Där framfördes bland annat missionsfestens temasång ”Du som törstar” som komponerats av Dan Andersson. Trefaldighetskyrkans kör har ansvarat för musiken i ökenmässorna som firats under året. Sundom kyrkokör medverkade i en musikal om John Newton som förverkligades i samarbete med Sundom missionskyrka, Sundom lärcenter och skådespelare. Sångklubben som fungerar i samarbete med Vasa övningsskola, har övat en gång i veckan och uppträtt två gånger. Sundom skolkör som fungerar i samarbete med Sundom skola, har övat 25 gånger och haft sju framträdanden. Tillsammans framförde Sundom skolkör och Sångklubben en änglamusikal i Sundom kyrka hösten 2014. Kyrkan var fullsatt. Luciakören eller medarbetarkören har haft sju övningar och uppträtt vid Luciamorgonen och kaplan Gunnar Särs avskedfest. Juniororkestern som riktar sig till barn i lågstadieåldern inledde sin verksamhet på hösten. Fem barn har deltagit och orkestern har uppträtt en gång. Ungdomsorkestern har övat en gång i veckan och uppträtt vid Stilla musik i Allhelgonatid i Uppståndelsekapellet, gudstjänster och Kring krubban på julafton i Trefaldighetskyrkan samt vid vårkonserten tillsammans med församlingens körer. Dessutom har orkestern samarbetat med Kuula institutets elever och lärare.

Utvärdering och utvecklingsbehov Sångklubbens verksamhet har lyckats bra. Barnen har varit motiverade. Nya körmedlemmar har tillkommit i alla körer. Överlag visar körverksamheten en uppåtgående trend. Kyrkans körverksamhet intresserar allt fler församlingsbor. Vuxenkörernas och Ungdomsorkesterns anslag borde höjas. Behovet av noter är stort och det borde beaktas i budgeteringen. Anställandet av musiker till församlingens olika tillfällen medför merkostnader. Belysningen i Sundom kyrkas kor och läktare borde förbättras. Det samma gäller Brändö kyrka. Det handlar om att kunna framföra musik, läsa noter och röra sig i kyrkliga utrymmen på ett tryggt sätt. – Monica Heikius, Mikael Heikius, Dan Andersson

5.2 Musikskola och knattemusik
Mål
Målet för musikskolan är att erbjuda instrumentundervisning för barn och ungdomar. Knattemusiken erbjuder en sång- och musikstund för barn under skolåldern tillsammans med vuxen. Förverkligande Musikskolan och knattemusiken kunde genomföra sin verksamhet enligt planerna. Elevunderlaget har varit rätt stabilt och undervisningen har fungerat bra. Eleverna i musikskolan har beretts möjlighet att uppträda vid musikskolans matiné, vårfest och julfest.
Utvärdering och utvecklingsbehov Fortsättningsvis hålls undervisningen i utrymmen som delas med annan verksamhet vilket kan leda till utrymmesbrist. Det största orosmomentet är att avgifterna för musikskolan har blivit alltför höga i förhållande till lektionstiderna. Det borde hittas ett sätt att subventionera undervisningen ytterligare.

5.3 Konsertverksamhet
Mål
 Församlingen vill genom musiklivet erbjuda konserter av olika slag för att ge församlingsmedlemmar möjlighet att ta del av den andliga musikskatten. Konserter ges av församlingens kantorer, körer och orkester. Inbjudna soloartister, körer och orkestrar breddar utbudet ytterligare. Förverkligande Rossinis Petite Messe Solennelle framfördes i april i Trefaldighetskyrkan av Wasa Sinfonietta och Navichorus-kören från Esbo med Ville Mankkinen som dirigent och Monica Heikius, Elja Puukko, Vuokko Saariaho och Mika Nisula som solister. Elever från Kuula-institutet ingick i orkestern. Under missionsfesten i juni samlades körer från svenska och finska prosterierna för att sjunga gemensamt i Trefaldighetskyrkan. Aftonmusiken med totalt nio konserter under sommaren har varit mångsidig. Serien innehöll både musik på cello, kantele, sång, piano och orgel samt körbesök av Gospelensemble Cumina och  Loruvani Choir från Tanzania. Församlingens egna kantorer samt andra artister uppträdde, nämnas kan bland andra Petra Aminoff på traverso och Anna-Mari Pölhö på cembalo. Konstens natt har utvecklats till en kväll rik på musik i Trefaldighetskyrkan. Peter Achrén, sång och Tuuli Takkala, piano, Frank Iskasson och Tommy Calenius med band medverkade. Samarbetspartners Det är fint att kunna bjuda på bra musik åt församlingsborna. Musikverksamheten samarbetar över gränserna med flera olika partners i form av körer, församlingar, skolor, föreningar med flera. Musikverksamheten är kontaktskapande. Samarbetspartners under året har varit: Wasa Sinfonietta med dirigent Ville Mankkinen, kören Navichorus med dirigent Elja Puukko, Korsholms prosteris kyrkokörer, Vaasan suomalainen seurakuntas körer, körer från Storkyro prosteri, Solf Blåsorkester med dirigent Jussi Lepistö, Flottans blåsorkester, Sundom missionskyrka, Brages Lucia, Singsbykören och Wasa Bygdekör med dirigent Jenny Mendelin, Sångargillets Seniorkör med dirigent Stig-Gustav Forsbacka, Röster med dirigent Maria Timoshenko, Sundom skola, Vasa Övningsskola och Vasa övningsskolas eftermiddagsverksamhet.
Utvärdering och utvecklingsbehov Aftonmusiken skulle behöva mera budgetmedel för marknadsföring på webben och till exempel den digitala anslagstavlan på torget. Det är svårt att nå en ung publik via dagstidningar. Puffar i radio Vasa hjälper upp situationen."


tisdag 17 mars 2015

Speciellt

Idag har jag sagt upp mej från mitt jobb. Det låter dramatiskt. Men det är så man ska göra när man ska söka pension. Ja pensionsansökan är redan inskickad. Men inte behandlad. Det har sagts mej att behandlingstiden kan variera väldigt.
Men hur som helst - jag ville säja upp mej i god tid. Litet snopet vardaglig blankett. Baksidan på den som används då man ansöker om ledigt för en kurs.
Men själva händelsen var så stor att jag inte ville skicka pappret till skoldirektören med internpost utan jag ville överräcka den personligen. Ett helt odramatiskt litet möte.
Jag minns när jag skulle sluta i Petalax för att byta till Korsholm. Snörvlande och gråtande konstaterade jag att jag aldrig kommer att kunna gå i pension. Så tragiskt var det att bryta upp.
Och nu är jag där i alla fall. Och förhåller mej helt sakligt. Tillsvidare...


torsdag 12 mars 2015

SKiFi

Härom dagen blev Bloggsippan modern och köpte ett tekniskt underställ. De heter så de här moderna sportunderkläderna som ska leda  svett från huden till nästa klädlager. Fula, i otäck polyester och dessutom utsatta för min skepsis. Men till vrakpris på en av sportaffärerna.
Idag skulle de invigas. Hur varma är månne dylika tekniska? Bomullskalling och en tröja modell tunnare ovanpå för säkerhets skull. Och vindtät dräkt. riktigt lämpligt i det blåsiga soliga vädret.
Och ja - jag var precis lika svettvåt på kroppen som jag brukar vara med ylle och bomull närmast kroppen. Det gammaldags sättet.
Vad var det jag tänkte! Och säj inte att jag borde ha köpt ett annat märke/ett dyrare plagg. Tekniskt underställ är tekniskt underställ. Kanske det var medkläderna som var fel  - är nog beredd att testa på nytt. men dagens övning förstärkte fördomarna.Kråkorna

Nu är det helt klart. Vi har kråkor som bygger bo i den stora tallen på gården. Nära mitt fönster. Nu kommer jag att ha naturskådespel på nära håll. Vi har nog haft kråkbon tidigare också men på nåt sätt tycker jag att det har varit paus några år. Ett antal misslyckade ruvningar, ett antal ungar som dog - vad vet jag - kanske har det påverkat.
Men som sagt nu är det full aktivitet. De är ju så lustiga kråkorna - åtminstone våra - att de inte gillar grenar som ligger på marken. Nej de sitter och sliter uppe i träna för att få färska kvistar.
Igår var det två par i trädet. Kalabalik. Och idag såg jag en kråka bygga på ett bo lågt nere i trädet. En bra bit från det jag har sett förr. Kommer vi att få beskåda ett höghusboende? Det tror jag inte - tror snarare att vi kommer att få se ett av paren ta strid för att få ha sitt revir i fred.
Härligt med naturliv utanför fönstret!
onsdag 11 mars 2015

Tre döda - nej tio

Två helikoptrar kolliderar under inspelningen av realityserien Dropped. tio personer dör. Min dagstidning berättar att tre franska toppidrottare har omkommit. Och dessutom... Så i rubriken. Själva inslaget börjar med att berätta vem de franska toppidrottarna var och så småningom nämner man att också fem övriga fransmän samt två argentinska helikoperförare omkom. Kanske jag är petig men jag tycker att huvudnyheten borde vara att tio människor har omkommit i en helikopterkollision. Ett enormt antal människor som lämnar efter sig en stor mängd sörjande närstående. Att tre av dem råkar vara kändisar är sedan en annan sak.

Fotot taget ur Vbltisdag 10 mars 2015

Ringaren

Normalt brukar jag pina telefonförsäljare (eftersom jag anser att de begår hemfridsbrott). Jag frågar och frågar tills jag hör vad de representerar (nästan alltid näst intill omöjligt att höra när de presenterar sig) och när jag uppfattar upplyser jag dem om att jag inte är intresserad och stänger telefonen.
Ikväll kände jag mej välvilligt inställd mot den DNA-gosse som ringde. Svarade snällt på hans frågor om vad jag betalar för mitt mobilabonnemang och huruvida jag är nöjd. Ja det är jag med konkurrentens superbilliga paket. Och vidare diskuterade vi mitt hemmabredband. Också där nöjd med en annan konkurrent. Och inte fick han sälja nån platta åt mej för en sådan har jag redan.
Han sammanfattade samtalet med att jag tycks vara nöjd med den teknik jag har. Ja det är jag och kontaktar själv den dag jag inte är nöjd mera.
Konstigt att man fortsätter med telefonförsäljning. Eller kanske är det så att det finns människor som fungerar helt annorlunda än jag själv som kan själv.


lördag 7 mars 2015

Kandidater i fara

Hörde just på nyheterna att många av våra riksdagskandidater känner att det blir trakasserade. Utsatta på nätet men också rent fysiska saker - nån talade om stenar som blockerade bilen (eller liknande). Man funderar inför träffar med väljarna om det är säkert att finnas i folkhopar. Partikanslierna ger säkerhetsföreskrifter och uppmanar kandidaterna att inte uppträda ensamma.
Vad är det för primitiva typer som går till attack mot vårt demokratiska system på det sättet? Man har inte ord att möta kandidatens åsikter och då tar man till trakasserier. Fy säjer jag!
Och precis som en sa så finns risken att kandidaterna inte "vågar" framföra sin åsikt. Alla blir lika slätstrukna och vi väljare vet inte var våra kandidater står.


torsdag 5 mars 2015

Kvinna till salu

Jag märker att jag påverkades starkt av pjäsen "Kvinna till salu" som gästspelade för vår skola i tisdags. Inte bara det att jag mådde illa av det jag fick se och höra. Utan också så att jag nu efteråt upplever att jag reagerar på minsta lilla mansgrisighet i min omgivning. Har ett behov att fostra, ett behov att visa att jag som kvinna ska få ta lika stort utrymme som en man.
Och trots att de flesta pojkar och män omkring mej inte i något skede av sitt liv kommer att höra till dem som tillfredsställer sitt maktbehov genom att hantera kvinnor som djur är det viktigt att inte de "justa" männen och pojkarna ger någon näring åt sådana behov genom att bete sej mansgrisigt och grabbigt i karamiljöer. Det smittar och plötsligt är det tillåtet, plötsligt går det an och plötsligt är det någon som snedtänder och behöver någon att praktisera på. Kanske tom partnern hemma. Men oftast säkert någon som man betalar för det.
Är också litet tveksam till en stort uppslagen artikel i Vasabladet den 28 februari - en artikel som  framställde livet för en prostituerad som något ganska glamoröst. Vilka signaler sänder en sådan artikel? Naturligtvis ska en tidning skriva om det som finns i samhället och jag kan tycka att köpt sexualitet någon gång kan försvaras. Men ändå - budskapet blir fel.
Som det sades i pjäsen - det finns inga lyckliga horor. Den tjej som var huvudperson var nog märkt för resten av sitt liv. Skadad både fysiskt och psykiskt. Och man frågar sej vad det är för ett samhälle som hanterar en av sina medlemmar så. Pengar styr, pengar som den prostituerade inte ser så mycket av. Flickornas blåögdhet leder dem fel. Hallickarna är insmickrande men iskalla. Och förmodligen fulla av förakt både för flickorna och sig själva.
Köparna av sextjänster framställdes som män drivna av olika saker - kvinnoförakt, de var berusade, de hade slagit vad. Och kvinnan var ett föremål.
Intressant var att det sades att väldigt få av de prostituerade i vårt land är finländare. Intressant men ännu mera tragiskt. Majoriteten kommer alltså från andra länder. De är utan nätverk, utan språkkunskaper, utan kunskaper om vårt samhälle.
Den här pjäsen handlade om vuxna kvinnor men om hörnet skymtar utnyttjande av barn - i pornografin, på turistorter. Tänker jag på det börjar jag gråta.
Pjäsen framförs på Wasa teater ännu inkommande helg. Gå och se den och låt dej påverkas så du vill och vågar mota mansgrisighet och vill och vågar stöda kvinnor och flickor att se sitt värde. Både det goda och det onda sprider sej som ringar på vattnet.


söndag 1 mars 2015

Slött lov

Jag har varit slö under mitt sportlov. Inte sportat, inte planterat om krukväxter, inte sanerat och pysslat hemma. Jag har i och för sej varit bokad väldigt många dagar men garanterat skulle det ha funnits tid. Skrämmande hur lätt det är att acceptera det som latrösten säjer - du får ta soffhäng med film ikväll. Så sa den - måna gånger.
Tänk om den får makten över mej då jag blir pensionär, den där latrösten. Måste motas!
En förmildrande omständighet är det nog att jag har motat en förkylning nästan hela tiden. Dit har nog en hel del energi gått.
Men positivt är att jag känner att något fattas, att jag känner att jag nu måste röra på mej. Så måste det bli - jag måste få rutin i att röra på mej och då kommer det att kännas fel om jag låter bli.
Idag ska det bli sport, motion - whatever. Lång promenad till Gerby - med en dator i ryggsäcken dessutom.