söndag 19 februari 2017

Det brutna indexet

Att pensionerna höjs enligt det som kallas det brutna indexet är något jag har uppfattat först på senare tid. Egentligen när det började talas om det medborgarintitativ som  nu är till behandling i riksdagen.
Det som initiativet vill är att justeringen av pensionerna sker helt och hållet enligt löneutvecklingen (så som det var fram till 1977). I dagens läge beaktas lönerna till 20% och konsumentprisindex till 80%. Dagens initiativ leder till att pensionsinkomsterna sackar efter i förhållande till löneutvecklingen.
Bra så långt med initiativet - mera pengar vill vi väl allla ha.
Men mera pengar kostar mera och det ska säkert tas ur den pott som är tänkt för pensionärer i framtiden.
Och så läser jag i Vbl att det brutna indexet i första hand gagnar dem med låga pensioner medan de med hög inkomst gynnas av att justeringen enbart är kopplad till löneutvecklingen. Kan inte tänka så långt att jag förstår det men så står det i bladet.
Och då kommer vi till min käpphäst - som jag vet kommer att ge mej många örfilar - det faktum att man på något sätt borde jämna ut pensionärernas inkomster. Att ge åt dem med låg pension och ta av dem med hög pension. Efter arbetslivet borde det inte vara någon skillnad. Vi är inte längre i sådan postition att vi skulle vara värda olika mycket pengar. Vi är bara människor och som sådana borde vi klara oss med samma inkomst. Nu bara väntar jag på örfilarna.
Och medan jag väntar på dem drar jag den slutsatsen att det brutna indexet inte är så dåligt. Och att vi i solidaritetens namn borde tänka på dem som ska lyfta pensioner i framtiden.
Jag hoppas att nån också kan kullkasta mitt resonemang om det är så att de 68.000 personer som skrivit under initiativet har rätt.
Och ja, jag vet att vi har betalat en del av vår pension medan vi arbetade.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar