fredag 21 september 2012

TV

"Hela 70 procent av de ungdomar som svarade på TNS Gallups tv-enkät uppgav att internet är viktigare än traditionell tv.
Var femte ungdom ser programmen på någon annan tid än då de sänds i tv. Då nätet blir en allt viktigare distributionskanal ses programmen också allt längre från vardagsrummet.

I åldersgruppen 18–24 år uppger 8 procent av männen att de ser på tv i badrummet.
56 procent av alla som svarade uppger att de använder nätet för att kunna se tv-program utanför hemmet. Av de unga vill 37 procent se på tv i kollektivtrafiken.

Drygt 2000 finländare svarade på enkäten."

Precis vad jag har tänkt. Ungdomar har ínte ens Tv och har alltså inte betalat licens. Helt klokt att vi övergår från licens för TV till en mediaskatt eller vad den nu sist och slutligen kallas. Bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar