lördag 3 augusti 2019

Guldvatten

Jag vet inte om det här inlägget är riktigt rumsrent (så att säja). Det ska handla om att gödsla med guldvatten, dvs utspädd urin.
I kollogrupper på Fb och i diskussion med grannen har jag börjat se det som något så naturligt att jag inte riktigt har omdöme att avgöra om det är nåt man talar om sådär öppet och allmänt.
Och jag måste ju nog säja att jag försöker röra mej diskret när jag tassar in i uthuset (där jag har min kemtoa) och en stund senare kommer ut med en sprutkanna. För säkerhets skull.
Men jag vet att det är så bra så jag bara vill skriva. Och för mej helt naturligt.

"Guldvatten har i princip alla hemma! Bästa gödningen är gratis! Håkan Jönsson, professor i miljöteknik vid SLU säger så här om urin som gödning: ”Gödsling med urin ger ofta två till tre gånger högre skörd jämfört med ogödslat, men kan ibland ge upp till sju gånger högre. Kompost och urin kompletterar varandra på ett utmärkt sätt”.
Blanda en del urin med 9 delar vatten och vattna ut. Urin är kväverikt men innehåller också kalium och fosfor och är därför ett välbalanserat gödselmedel. Vattna mellan raderna och inte på plantorna och undvik att gödsla med urin ett par veckor före skörd (gäller främst sådant där vi skördar det som växer nära jorden). Att använda urin är dessutom lite extra miljövänligt eftersom vi inte spolar ner urinet med vatten. Det kan också ha viss avskräckande effekt på rådjur." (klostra.se)

Det har tom lanserats en pottsprutkanna, guldkannan Towa, i Sverige. Själv har jag en smart konstruktion för min kemtoa. Har man separett-toa sker ju uppdelningen helt av sej själv.
Och nej, det luktar inte. Det är ju utspätt.
Det känns så nyttigt att ta vara på den fina gödseln att det känns riktigt konstigt att använda vattenklosett i stan - det försvinner ju ut i avloppet, det goda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar