onsdag 13 mars 2019

Lisa till biskop

Jag är röstberättigad i biskopsvalet, det tror jag att jag har nämnt. Inkommande tisdag kommer 704 personer (hälften präster, hälften lekmän) att gå till röstning.
Jag har inte skrivit alls inför valet. Inget blogginlägg, ingen insändare, inget på Facebook.
På något sätt saknar jag ord när det kommer till teologiska spörsmål.
Det här inlägget som bara pockade på kommer att vara helt personligt skrivet.
Den första biskopskandidaten som kom var Harry. Jag synade i sömmarna och sa - inte min kandidat, nästa.
Sen minns jag inte vem som kom, om det var Lisa eller Sixten. Sixten - ok men tja. Lisa - ja, en kandidat i min smak. Synlig, mjuk, mediestark. Ja, henne satsar jag på. Tom så mycket att jag skrev mej på hennes lista. Sist kom Bo-Göran, en person som jag starkt beundrar. Blev litet tveksam - fick väga Lisa och Bo-Göran mot varandra. Skulle jag inte ha satsat på Lisa skulle jag ha gått in för Bo-Göran.
När tiden nu har gått har det blivit allt klarare för mej att det var rätt att satsa på Lisa.
Det kan på ett sätt vara svårt att få grepp om Lisa, hon talar inte teologi. Eller - visst talar hon teologi men hon använder inte de klassiska orden. Och det är nog det som är styrkan tror jag. Hon har med sitt jordnära sätt att uttrycka sej en chans att bli just det hon själv säjer - hela folkets biskop.
Hon har ibland ifrågasatts för att hon inte har församlingserfarenhet. Men de utsiktsposter hon har borde vara minst lika mycket värda som att ha varit anställd som präst eller kyrkoherde. Och hennes arbete som sjukhuspräst var ju församlingsarbete. Dessutom - missionsuppdrag, förtroendeuppdrag i församling, redaktör för de finska andaktsprogrammen på Kyrkostyrelsen och motsvarande tjänst på Stiftsrådet i Borga stift  - det är bra utkiksposter.
För närvarande är hon anställd som redaktör på Yle. Fantastisk bredd på erfarenheten!
Och med sin stab skulle hon nog vara väl rustad att sköta de administrativa uppgifter som läggs på en biskop.
Jag tror att Lisa med sitt mjuka kloka sätt att vara och uttrycka sej skulle bli en biskop om skulle få folk - både församlingsmedlemmar och andra - att inse att kyrkan har något att ge. Något som många söker och på nåt sätt har tappat bort i bruset. Jag hörde just på nyheterna att en stor del av unga vuxna säjer nej till tro ("ovat luopuneet jumalauskosta"). Det betyder att de inte heller hör till kyrkan. En viktig målgrupp - och det har Lisa också framhållit.
Att Lisa är kvinna spelar också en roll.Trots att jag inte är den som blint röstar på kön anser jag att det är viktigt i det här fallet.
Viktigt för mina kvinnosystrar som varit prästvigda en lång tid och fått uppleva att man inte är bekväm med dem. Att de som redan i över 30 års tid med lagens rätt har kunnat bli präster har fått erfara att man inte kan samarbeta med dem för att de är kvinnor.
Viktigt för jämställdhetstänkandet i vårt samhälle att vi får en kvinnlig biskop i Borgå stift.
Viktigt för att få en ännu mjukare och varmare och mera inkluderande kyrka - där teologi kan uttryckas i vanliga ord.
Med friskt mod far jag på Minna Canth-dagen till Korsholm för att rösta på Lisa. Hoppas att många gör som jag på sina egna röstningsställen.
Slutar med att citera min förtroendemannakollega Johan Backholm (insändare i dagens Vbl).
"Valet (av Lisa) skulle vara både på tiden och i tiden."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar