söndag 21 januari 2018

Kyrkan kan

Jag kommer just från kyrkoherdeinstallationen i min kyrka. En ståtlig tillställning där också biskopen deltog. Massor med folk på intallationsmässan och vid tillställningen efter.
Också andra som är nya i tjänsten installeras eller välsignas. Tom jag som nyinvald förtoendevald blev välsignad till uppgiften tillsammans med de andra. Och jag minns att det kändes bra. Och högtidligt.
Nu finns det förstås en andlig dimension i det som kyrkan gör vid de här tillställningarna men också en helt världslig bit vill jag mena - man presenterar de nya för folket.
Och när det gäller den biten tycker jag att det övriga samhället kunde ta efter.
Sådana funktioner som berör en kommuns invånare kunde uppmärksammas.
Några exempel - en skolas nya rektor, en ny kommundirektör/stadsdirektör, en ny polischef, kanske en ny vårddirektör. En liten tillställning - öppen för allmänheten - där den nya blir välkomnad och får visa upp sej för dem den ska tjäna.
Och varför inte - ett nytt fullmäktige kunde också på nåt smidigt sätt bli välkomnat till sin nya uppgift.- och få visa upp sej utan att behöva servera valfläsk.
Såna tankar efter kyrkoherdeinstallationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar