fredag 29 december 2017

Fullmäktige

Jag har inte suttit i något fullmäktige tidigare. Och det enda jag känner till är stadens.
Därför blir det mycket intressant att gå på informationsmöte för invalda i Vasa andelsbanks fullmäktige inkommande tisdag.

"I andelsbanken utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna.  Det godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt i andelsbanken en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar. Fullmäktigeledamöterna bjuds in till en digital ägarkundsgemenskap där de kan ta ställning till aktuella frågor i banken. Fullmäktigeledamöterna kan också påverka OPs produkt- och tjänsteutveckling."
Så här säjs det om bankens fullmäktige (ett organ som nog inte lär förekomma i alla banker). Det är precis så som jag tycker det ska vara. Vanliga ägarkunder - inga specialister - som ska få vara med och påverka. Och bli skolade dessutom.
Här skulle jag önska att man skulle förstå att ta vara på de nyas naiva iver - lyssna på förslag som kommer trots att man säkert kan sucka "been there, seen that".
Åtminstone har jag själv en hel del tankar som jag vill framföra - helt praktiska småsaker. Antar att jag efter ett tag får veta varför det inte går att göra som jag tror och blir mera realist. Men - ta vara på mina synpunkter medan jag är naiv och okunnig. Det kan finnas nåt guldkorn i förslagen - och de är ju en vanlig kunds syn.
När jag kom med i församlingsrådet fick jag en liten skrift som heter Nyvald och frimodig. Den berättade teoretiskt om strukturen och tågordningen men uppmuntrade också till frimodig aktivitet.
Hoppas på samma attityd här.
Och om det är som det låter i beskrivningen är det så. Och då kan jag (och de andra förstås) vara en kanal för alla bankkunder.
Nu behöver jag inte göra som hittills - ta små problem till tals varje gång jag har audiens bakom glasdörrarna i min bank. Nu kan jag framföra mina synpunkter i ett sammanhang där man får förmoda att de hörs. Och digital ägarkundsgemenskap - det låter väl bra!
Efter tisdagens möte vet jag mera. Ser fram emot det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar